Dezinformace

O takzvaných dezinformačních webech toho bylo na českém internetu napsáno mnoho. V zásadě lze veškerou současnou práci na toto téma hodit do jednoho pytle – dezinformace jsou záměrně šířené lži, se skrytou snahou vytvářet názory, které jsou na těchto lžích založeny. My si dnes ukážeme, že šiřiteli dezinformací nejsou jen malé garážové hlásné trouby Ruska, ale jsou mezi nimi velké české mediální domy. Dezinformace často šíří i čeští političtí představitelé, nebo zahraniční média, která jsou veřejností vnímána, jako důvěryhodná. Na Čtvrtém Králi se pokusíme exkluzivně ukázat, jak takové lhaní a manipulace s fakty vypadá.

Pokračování textu Dezinformace

Ne, dvojí kvalita a cena potravin se nevyřeší zákazem

Téma různých cen stejného zboží a potravin u nás a v Německu, se v českých médiích objevuje pravidelně a rozhořčení zákazníci poukazují na levnější a kvalitnější potraviny za hranicemi. „Proč,“ ptají se Češi. „Proč nemůžeme mít stejné ceny za stejné zboží?“ Příležitost vycítily různé pochybné existence z řad politiků a chystají se učinit to jediné, co jim jde dobře – zakazovat. Totiž zakázat dvojí cenotvorbu stejného produktu. Je to úplná ptákovina a my si povíme, proč. Pokračování textu Ne, dvojí kvalita a cena potravin se nevyřeší zákazem

Zemřel Alfie Evans

Zdroj:
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/28/alfie-evans-dies-long-running-legal-battle/

Záloha:
https://web.archive.org/web/20180428201107/https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/28/alfie-evans-dies-long-running-legal-battle/

Fakta:
Alfie Evans bylo miminko narozené ve Velké Británii. Alfie trpěl od narození degenerativní chorobou mozku, která v konečném důsledku způsobila úbytek mozkové tkáně o více, než 70%. Když lékaři oznámili rodičům, že nemohou pro jejich syna nic udělat, rozhodli se rodiče pro alternativní léčbu na vlastní náklady v jiném zařízení. Nemocnice však tento postup neumožnila a rodičům nedovolila Alfieho odvézt. Rodiče Alfieho zkoušeli bojovat u soudu, ten však rozhodl, že v zájmu dítěte je zemřít a to v té konkrétní nemocnici, kde byl Alfie hospitalizován. Rozhodnutí bylo učiněno na základě konzultace s lékaři a znalci, kteří dospěli k závěru, že miminku již není pomoci. Rozhodnutí se pokoušela zvrátit také Itálie, která udělila Alfiemu občanství a nabídla léčbu a dále Papež František, který požádal Británii o propuštění dítěte. Žádné z žádostí nebylo vyhověno a Alfie zemřel krátce po odpojení přístrojů plicní ventilace. Rodičům nebylo dovoleno dovézt Alfieho domů, přítomni mohli být až do Alfieho smrti pouze v nemocnici.

Níže jsou uvedeny rozsudky, rozhodnutí a nálezy soudních institucí, které nějakým způsobem učinkovaly v příběhu Alfieho Evanse:

First High Court decision, 20 February 2018 http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Fam/2018/308.html

First Court of Appeal judgment, 6 March 2018 http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/550.html

First Supreme Court judgment 20 March 2018 https://www.supremecourt.uk/cases/docs/alfie-evans-reasons-200318.pdf

First European Court of Human Rights decision, 28 March 2018 http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2018/297.html

Second High Court decision, 11 April 2018 http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Fam/2018/818.html

Second Court of Appeal judgment, 16 April 2018 http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/805.html

Second Supreme Court judgment, 20 April 2018 https://www.supremecourt.uk/docs/in-the-matter-of-alfie-evans-court-order.pdf

Second European Court of Human Rights decision, 23 April 2018 http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2018/357.html

Third High Court decision, 24 April 2018 http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Fam/2018/953.html

Názor:
Soudy a evropské soudní instituce tak potvrdily, čeho se mnozí dlouho obávali – dítě je majetkem státu a nikoliv jinak. Veřejná diskuse se mylně točí okolo snahy zachránit malého Alfieho, kterému přes degenerativní onemocnění mozku nešlo pomoci. Ve skutečnosti je případ nejviditelnější zvůle státní moci v poválečné historii západního světa. Alfieho rodičům totiž kromě alternativní léčby nebylo dovoleno ani odvézt Alfieho domů, aby zemřel v prostředí domova jeho rodiny. Kromě bezprecedentního odebrání rodičovských práv je zde extrémně viditelná role státu, považme následující svénáře:

  1. Stát nezasáhne. Alfieho rodiče zkusí alternativní léčbu, neúspěšně. Miminko umírá. Alfieho rodiče jsou zdrcení, se ztrátou dítěte se ale čase vyrovnají a život půjde dál.
  2. Stát zasáhne. Proti vůli rodičů stát zamítne alternativní léčbu. Rodičům je odepřen přístup k dítěti. Nemocnice je obehnána kordonem policistů, kteří mají zajistit, že dítě nikdo neodnese z nemocnice. Policie vyhrožuje občanům, že nesouhlasné projevy jsou monitorovány. Podle soudců se vše děje v nejlepším zájmu dítěte, jehož zájem je zemřít. Miminko umírá. Rodiče trpí, protože jim nebylo umožněno starat se o vlastní dítě způsobem, jaký sami považovali za vhodný.

Jak vidíme z předchozího textu, Alefiemu nebylo pomoci. Rozdíl v přístupu však způsobil, že narozdíl od první situace po Alfiem zůstali zdrcení rodiče, kterým stát dítě násilně odebral a kteří si budou do smrti vyčítat, že jim nebylo umožněno pro dítě udělat víc, třebaže reálně nemohli.

Levicové fanatiky, kteří oslavují státem vynucenou smrt malého miminka, nelze chápat. Je zvláštní nyní sledovat mnohé, kteří věří, že ten stejný stát, který nebyl schopen zajistit dostatečnou výrobu toaletního papíru po několik desítek let, je lépe vybaven k rozhodování o životě a smrti miminek.

Roboti

Evropská komise se chystá regulovat roboty. Je to krok logický, dlouho očekávaný a v totalitní společnosti, kterou EU bezpochyby je, zcela nevyhnutelný. Situace je zajímavá zejména diletantstvím a neodborností státu, který se snaží nějak obhájit vlastní existenci v odvětví, kde jej nikdo nechce a nepotřebuje a jeden by čekal, že právě tváří v tvář takové výzvě stát nasadí odborníky. Podobně, jako v případě taxikářského sporu s Uberem, se tak nestalo.

Pokračování textu Roboti

Předvolební Manuál (2017) 4: Referendum o Evropské Unii

Posledním kontroverzním hráčem letošních voleb v naší sérii je hnutí Františka Matějky. Tento politický subjekt je zajímavý právě tím, co všechno neslibuje a jak konkrétní je ve svém programu. Pojďme se na ně podívat.

Pokračování textu Předvolební Manuál (2017) 4: Referendum o Evropské Unii

Rozšířená konfiskace majetku

Zdroj:
https://www.novinky.cz/domaci/424945-nova-zbran-k-zabavovani-majetku-justice-nebude-muset-nic-prokazovat.html

Záloha:
https://web.archive.org/web/20161231011706/https://www.novinky.cz/domaci/424945-nova-zbran-k-zabavovani-majetku-justice-nebude-muset-nic-prokazovat.html

Fakta:
Stát se rozhodl konfiskovat majetek, o kterém se vyšetřovatel domnívá, že pochází z trestné činnosti. Nemusí k tomu mít důkaz, původ nemusí soudu prokazovat a majetek ani nemusí být ve vlastnictví pachatele. Rozšířenou konfiskaci lze aplikovat v případě, že pachatel již byl za trestnou činnost odsouzen. O novele se jedná od března a momentálně se čeká na schválení senátem. K této regulaci jsme povinováni z rozhodnutí EU v roce 2014.

Názor:
Za pozornost rozhodně stojí vyjádření mluvčího Nejvyššího státního zastupitelství, Petra Malého:

„Problematika vyhledávání, zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti je jednou z hlavních priorit Nejvyššího státního zastupitelství. Samozřejmě úspěšné odčerpání majetku a výnosů z trestné činnosti je klíčovou, neřkuli nejdůležitější fází celého procesu.“

Ač s původním záměrem nejde nesouhlasit, provedení záměru v podání státu je opět typické pro normalizační komunistický režim:

  • Státní zastupitelství tedy nepovažuje za prioritu nalézt a odsoudit skutečného pachatele, ale především dostat se k nějakým penězům, nebo cennostem. Z našeho pohledu se jedná o nástroj, který podlamuje nezaujatost státních orgánů při dokazování viny v soudním procesu. To může vést k odsouzení nevinných jen proto, aby jim mohl být následně zabaven majetek.
  • V parlamentním tisku EU odkazovaném výše se říká, že pouze u 1% případů se podaří zabavit nelegálně nabytý majetek. Zdroj této informace není přiložen. I kdyby to byla pravda, jedná se o nesmysl. Pokud u majetku odsouzeného nebyl prokázán původ z trestné činnosti, pak jej nelze považovat za majetek pocházející z trestné činnosti a vydávat ho za 99 procent případů. Jinými slovy, v tiskovém prohlášení se říká, že „majetek z trestné činnosti prokazatelně nepochází, ale my tak nějak předpokládáme, že ano, a tak ho chceme zabavit i bez důkazů a i v případě, že jej vlastní někdo jiný, kdo jej v dobré víře koupil.“
  • I kdybychom druhý bod ignorovali, pak si nelze nevšimnout další zajímavosti: Pokud je podle slov mluvčího Petra Malého vyhledávání, zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti jednou z hlavních priorit, pak úspěšnost 1% svědčí o naprostě nekompetentnosti celého úřadu k plnění svých povinností a úřad by měl okamžitě ukončit činnost, nebo zcela obměnit svůj neschopný personál.

V tomto případě tedy znovu dochází k obracení důkazního břemena z žalujícího na žalovaného. Žalovaným v tomto případě není nevinný občan, ale občan pravomocně odsouzený, který musí prokázat, že majetek, který mu byl zajištěn/zkonfiskován na základě trestné činnosti, ze které byl usvědčen, nepochází z trestné činnosti, jinak mu tento nebude navrácen.

Rakousko má nového prezidenta

Zdroj:
http://zpravy.idnes.cz/rakousko-volby-prezident-hofer-bellen-dhq-/zahranicni.aspx?c=A161202_170336_zahranicni_ane

Záloha:
https://web.archive.org/web/20161204212138/http://zpravy.idnes.cz/rakousko-volby-prezident-hofer-bellen-dhq-/zahranicni.aspx?c=A161202_170336_zahranicni_ane

Fakta:
Opakované volby v Rakousku vyhrál poměrem 51:49 nezávislý kandidát Alexander Van der Bellen. Poraženým je Norbert Hofer. Vítěz voleb je příznivce levicové, pro-evropské politiky, podporován stranou Zelených. Poraženým je příznivce pravicové politiky a člen FPO (Svobodní).

Názor:
Problém tak těsných volebních výsledků je ten, že je v podstatě jedno, kdo vyhraje. Poražených není 10 procent, nebo 20 procent, ale 50 procent. Každý druhý volič v zemi je mezi poraženými. Je to demonstrace fatálního nedostatku demokracie jako formy vlády k zemi, která je jen jinou formou otroctví. Na polovinu národa teď bude silou uvalena politika, se kterou se tito lidé neidentifikují. Čím rychleji jako civlizace prosperujeme a čím rychleji se technologie a společnost mění, přestává být demokracie „univerzální velikostí“ politického zřízení, která padne všem bez rozdílu. Jestli Rakušané zvolili dobře nebo ne, to se dozvíme za pár let. Je však varováním, že z rakouské volby mají radost všichni komunističtí představitelé EU a evropských zemí. Konec konců, KSČM byla mezi prvními, kteří Van der Bellenovi gratulovali k výhře. Pozornosti by pak nemělo ujít, že zatímco v případě výhry pravicových kandidátů se levicová opozice vydává do ulic a zapaluje auta, zatímco v případě výhry levicových politiků nejsou dosud hlášeny žádné nepokoje ze strany příznivců pravicové politiky.

Fidel Castro je konečně mrtev

Zdroj:
https://en.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro

Záloha:
https://web.archive.org/web/20161202225310/https://en.wikipedia.org/wiki/Fidel_Castro

Fakta:
Fidel Castro, diktátor, masový vrah, krutovládce nad vlastním národem a podporovatel sovětské invaze do Československa, je mrtev. Evropští hlavní představitelé, politici a komunisté po celém světě kondolují na Kubu a vyjadřují podporu velkému vůdci lidu a bojovníkovi za sociální spravedlnost. Svá vyjádření publikovalo množství světových osobností (záloha) .

Názor:
Pozornost věnujte zejména vyjádřením (záloha) Junckera, předsedy evropské komise – nejsilnější politické instituce v EU, která vytváří legislativu platnou v celé EU, které se žádná členská země nemůže vzepřít. Tohoto muže nemůžete jako občan své země nijak odvolat a jediný způsob jak jej z funkce sesadit je tak, že jeho vlastní kolegové v evropské komisi takové opatření sami odhlasují. Členové evropské komise nejsou voleni, ale jmenováni – ostatními členy evropské komise.

Dále by vaší pozornosti neměl uniknout výrok (záloha) Jeremyho Corbyna, představitele druhé nejsilnější politické strany ve Spojeném Království (komunisté), který se proslavil například tím, že předstíral přeplněný vlak plný cestujících a otevřeně lhal o situaci ve vlaku, ve kterém jel. Sedl si na zem, natočil scénku a pak se vrátil do svého sedadla, čímž chtěl poukázat na to, že železnici a vlaky je potřeba znárodnit, protože soukromí dopravci nedokážou uspokojit potřeby cestujících a navíc jsou drazí. Jeho výrok obsahuje mimo jiné následující frázi:

Bude na vždy zapamatován, jako bojovník za sociální spravedlnost.

Pojem sociální spravedlnost jsme si již vysvětlili, ovšem neodpustím si malou obrázkovou vsuvku:

Fidel Castro šíří sociální spravedlnost.
Fidel Castro šíří sociální spravedlnost.

Na obrázku je Fidel, který spravedlivě a bez soudu popravuje jednoho ze svých politických odpůrců. Nebo gayů.

Dotace EU v praxi

Zdroj:
http://zpravy.idnes.cz/penzion-u-chebu-dotace-nevestinec-dll-/domaci.aspx?c=A160817_173529_domaci_pku

Záloha:
https://web.archive.org/web/20160819174830/http://zpravy.idnes.cz/penzion-u-chebu-dotace-nevestinec-dll-/domaci.aspx?c=A160817_173529_domaci_pku

Fakta:
Majitelka penzionu v Pomezí nad Ohří je obviněna ze zneužití dotací EU, které měla použít na rekonstrukci penzionu. Zneužití se měla dopustit tím, že objekt neplní svou funkci penzionu pro veřejnost, což byla podmínka dotačního titulu. Reportér bulvárního deníku DNES (odkázáno) se domnívá, že v místě funguje nevěstinec, což dokládá webovou stránkou nevěstince.

Názor:
Úředník Miroslav Podlipský, ředitel místní akční skupiny 21 (oblastní dotační vemeno), nečekal, že by někdo tak drze využil peníze jinak, než měl. Změny účelu stavby si všiml sám a to údajně tak, že „projížděl kolem“. Náhodou projížděl kolem bordelu na okraji vsi, ke kterému vede jediná slepá asfaltová cesta s vlastním osvětlením. Myslím, že příznivce EU může hřát u srdce, že kromě vědců ze Sýrie u nás Brusel rovněž podporuje ukrajinské bordely a to vše z našich peněz. Budiž ke cti bývalé majitelky objektu, že peníze zřejmě skutečně využila k rekonstrukci objektu a tyto neskončily v podlaze nějakého poslance.