Oblast novinek

Oblast novinek vlevo nahoře zobrazuje komentáře k aktuálnímu dění, které jsou často pouze debulvarizací tendenčních deníků. Tento panel neumožňuje vyhledávání, nemá hromadné stránkování a dostat se ke starým komentářům lze pouze pomocí odkazu, nebo prolistováním se po jednom. Je to naschvál, zabývat se historickými událostmi není účelem panelu s novinkami.