Zemřel Alfie Evans

Zdroj:
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/28/alfie-evans-dies-long-running-legal-battle/

Záloha:
https://web.archive.org/web/20180428201107/https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/28/alfie-evans-dies-long-running-legal-battle/

Fakta:
Alfie Evans bylo miminko narozené ve Velké Británii. Alfie trpěl od narození degenerativní chorobou mozku, která v konečném důsledku způsobila úbytek mozkové tkáně o více, než 70%. Když lékaři oznámili rodičům, že nemohou pro jejich syna nic udělat, rozhodli se rodiče pro alternativní léčbu na vlastní náklady v jiném zařízení. Nemocnice však tento postup neumožnila a rodičům nedovolila Alfieho odvézt. Rodiče Alfieho zkoušeli bojovat u soudu, ten však rozhodl, že v zájmu dítěte je zemřít a to v té konkrétní nemocnici, kde byl Alfie hospitalizován. Rozhodnutí bylo učiněno na základě konzultace s lékaři a znalci, kteří dospěli k závěru, že miminku již není pomoci. Rozhodnutí se pokoušela zvrátit také Itálie, která udělila Alfiemu občanství a nabídla léčbu a dále Papež František, který požádal Británii o propuštění dítěte. Žádné z žádostí nebylo vyhověno a Alfie zemřel krátce po odpojení přístrojů plicní ventilace. Rodičům nebylo dovoleno dovézt Alfieho domů, přítomni mohli být až do Alfieho smrti pouze v nemocnici.

Níže jsou uvedeny rozsudky, rozhodnutí a nálezy soudních institucí, které nějakým způsobem učinkovaly v příběhu Alfieho Evanse:

First High Court decision, 20 February 2018 http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Fam/2018/308.html

First Court of Appeal judgment, 6 March 2018 http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/550.html

First Supreme Court judgment 20 March 2018 https://www.supremecourt.uk/cases/docs/alfie-evans-reasons-200318.pdf

First European Court of Human Rights decision, 28 March 2018 http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2018/297.html

Second High Court decision, 11 April 2018 http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Fam/2018/818.html

Second Court of Appeal judgment, 16 April 2018 http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2018/805.html

Second Supreme Court judgment, 20 April 2018 https://www.supremecourt.uk/docs/in-the-matter-of-alfie-evans-court-order.pdf

Second European Court of Human Rights decision, 23 April 2018 http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2018/357.html

Third High Court decision, 24 April 2018 http://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Fam/2018/953.html

Názor:
Soudy a evropské soudní instituce tak potvrdily, čeho se mnozí dlouho obávali – dítě je majetkem státu a nikoliv jinak. Veřejná diskuse se mylně točí okolo snahy zachránit malého Alfieho, kterému přes degenerativní onemocnění mozku nešlo pomoci. Ve skutečnosti je případ nejviditelnější zvůle státní moci v poválečné historii západního světa. Alfieho rodičům totiž kromě alternativní léčby nebylo dovoleno ani odvézt Alfieho domů, aby zemřel v prostředí domova jeho rodiny. Kromě bezprecedentního odebrání rodičovských práv je zde extrémně viditelná role státu, považme následující svénáře:

  1. Stát nezasáhne. Alfieho rodiče zkusí alternativní léčbu, neúspěšně. Miminko umírá. Alfieho rodiče jsou zdrcení, se ztrátou dítěte se ale čase vyrovnají a život půjde dál.
  2. Stát zasáhne. Proti vůli rodičů stát zamítne alternativní léčbu. Rodičům je odepřen přístup k dítěti. Nemocnice je obehnána kordonem policistů, kteří mají zajistit, že dítě nikdo neodnese z nemocnice. Policie vyhrožuje občanům, že nesouhlasné projevy jsou monitorovány. Podle soudců se vše děje v nejlepším zájmu dítěte, jehož zájem je zemřít. Miminko umírá. Rodiče trpí, protože jim nebylo umožněno starat se o vlastní dítě způsobem, jaký sami považovali za vhodný.

Jak vidíme z předchozího textu, Alefiemu nebylo pomoci. Rozdíl v přístupu však způsobil, že narozdíl od první situace po Alfiem zůstali zdrcení rodiče, kterým stát dítě násilně odebral a kteří si budou do smrti vyčítat, že jim nebylo umožněno pro dítě udělat víc, třebaže reálně nemohli.

Levicové fanatiky, kteří oslavují státem vynucenou smrt malého miminka, nelze chápat. Je zvláštní nyní sledovat mnohé, kteří věří, že ten stejný stát, který nebyl schopen zajistit dostatečnou výrobu toaletního papíru po několik desítek let, je lépe vybaven k rozhodování o životě a smrti miminek.