Policie používá drony ke zjištění přestupků

Zdroj:
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/policie-cr-drony-bezpecnost.A220701_164847_domaci_vapo

Záloha:
https://web.archive.org/web/20220701170404/https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/policie-cr-drony-bezpecnost.A220701_164847_domaci_vapo

Fakta:
Policie použila drony s dálkovým ovládáním k zachycení přestupkových jednání na silnici. Jako důvod uvádí ochranu cyklistů, motorkářů a chodců.

Názor:
Dron není vidět, není slyšet, není nijak vyzbrojen a nedisponuje žádnou signalizační technikou. Protože policie používá drony velmi zřídka, jejich přítomnost ani nikdo neočekává. Žádnou ochranu tedy nikomu neposkytují, protože k tomu ani neslouží. Jejich jediným účelem je pořízení videozáznamu jednání osoby, osob nebo pohybu vozidel za účelem dokazování viny. Protože záznam není dostatečně kvalitní pro zjištění registrační značky vozidla, musí policista pořídit kontinuální záznam vozidla, jehož řidič je podezřelý ze spáchání dopravního přestupku od okamžiku domnělého spáchání až do okamžiku zastavení hlídkou PČR a ztotožnění řidiče. Policie dále uvedla, že zaznamenávala jednání „předjíždění v zákazu“ a „předjíždění proti horizontu.“ Ze jmenovaných skutků lze dron použít při dokazování pouze v prvním případě – předjíždění proti horizontu není přestupek a dron nedisponuje žádnou měřící technikou, která by průkazným způsobem usvědčila řidiče z „nebezpečného předjíždění proti horizontu,“ kteréžto případy je nutné posuzovat individuálně – například pokud předjíždí proti horizontu řidič čtyřnápravové Tatry vs. řidič sportovního vozu, který na stejném úseku dokáže předjíždět zcela bezpečně.

Tvrzení policie, že drony dohlížejí „především na nebezpečné předjíždění na horizontu nebo v zákazu předjíždění,“ rovněž není pravdivé. Policie je nepoužila „především“ k této činnosti, ale „pouze“ k této činnosti.

Policie dále tvrdí, že při předjíždění v zákazu předjíždění může nastat nejvíce dopravních nehod. Ani to není pravda. Mezi nejčastější příčiny dopravních nehod v roce 2021 patřilo nevěnování se (plně) řízení vozidla (19,8 %) a nesprávné otáčení nebo couvání (10,7 %).

Další tvrzení policie, že dohlížela dronem na bezpečnost cyklistů a chodců, je rovněž nepravdivé. Na „hlavním tahu na Vídeň“ žádní cyklisté, ani chodci nejsou.

Příspěvek je pouze PR sdělením policie konzumentům tzv. „modrého porna,“ kteří jen chtějí vidět nějakou akci a mají radost z toho, jak „ostří hoši“ týrají nějaké podnikatele v Audi.