Předvolební Manuál (2017) 3: Realisté

Dalším novým hráčem v letošních volbách je konzervativní strana Realistů. Je často mylně zařazována mezi strany pravicové, protože se staví proti přehnané regulaci. Realisté ovšem staví na první místo národ a stát, nikoliv jednotlivce a proto nejsou podle Čtvrtého Krále stranou pravicovou, nýbrž stranou konzervativní, leč tento druh škatulkování ponecháme na každém čtenáři.

Realisté přišli s programem pro ty voliče, kteří chtějí budovat konzervativní nacionalismus skrze nižší intervenci jinak silného státu v životech občanů. Realisté ve své deklaraci tvrdí, že život je příliš složitý na to, abychom jej do nejmenších detailů řídili regulacemi a že současné zavedené strany už existují jen ze setrvačnosti, ale jejich programy už nemají voličům co nabídnout.

Stranický web neposkytuje tolik informací, jako třeba informační platforma pirátů a celý stranický program existuje jen ve formě PDF – v kratší a delší verzi. Tento druh komorní prezentace prohlubuje podezření, že Realisté jsou obdobou Věcí Veřejných – tedy placenou politickou buňkou jejich majitele. Stranu totiž financuje miliardář Dospiva, kterému patří například Aero Vodochody, nebo Penta. To ale předseda strany Robejšek odmítá. Osobnost pana Robejška rovněž neunikla kritickému oku internetu, které jej nezřídka nazývá agentem Kremlu, nebo označuje Realisty jako placený projekt určený k roztříštění voličské základny menších subjektů typu SPO, či SPD. Co to přesně znamená a nakolik jsou tyto teorie věrohodné, ponecháme na uvážení čtenářů.

Ve všech volebních materiálech Realistů se vyskytuje velké množství spojení slov blaho národablaho země, případně spravedlnostrodina a jiná zvolání a lidová hesla, ne ale konkrétní opatření. Ostatně Realisté chtějí národní blaho zavádět do ústavy formou takové úpravy, která přikáže politikům jednat pouze v národním zájmu. Jedním ze stěžejních bodů volebního programu, se kterým Realisté vytáhli do boje, je povinný tříměsíční vojenský výcvik pro muže, kterým se má utužovat a zajišťovat obranyschopnost země. Profesionální vojáci se shodují, že tři měsíce nestačí a Realisté v materiálech dále neuvádějí, jak budou odvedení lidé pokrývat své životní náklady po dobu trvání nuceného výcviku. V jiném vyjádření ale stojí doslova:

„Každý jedinec nese odpovědnost za svůj vlastní osud.“

„Stát přitom nesmí nikomu překážet v cestě za jeho osobním štěstím a úspěchem. Musí se zdržet zásahů do našich životů a spíše nám odstraňovat z cesty zbytečné překážky.“

Na jednu stranu tedy Realisté prosazují svobodu a individuální odpovědnost, na straně druhé ale chtějí odvádět lidi na vojenský výcvik i proti jejich vůli. Tím protichůdná vyjádření v rámci strany nekončí. V otázce migrace nepodporují Realisté uprchlické kvóty Evropské unie, ale nechtějí žádné uprchlíky odmítat. Místo toho podmiňují jejich přítomnost ochotou učit se českým pořádkům. Podobnou formu vyhýbavých odpovědí zvolila strana v mnoha dalších tématech – například ohledně referend stranický materiál připouští, že přímá demokracie má své výhody, ale dodává, že přímé demokracii se musí česká společnost ještě učit. Oficiálně tak Realisté podporují myšlenku lidového veta proti zákonům vlády, nikoliv však referenda iniciovaná přímo veřejností. Realisté se identifikují jako euroskeptikové, nikoliv ale natolik, aby z EU chtěli vystoupit.

Redakce Čtvrtého Krále zkompilovala seznam otázek, na které oficiální program Realistů nemyslí, zejména stran sporných výkladů v otázce držení zbraní, práva menšin, sňatky homosexuálů, zákony v dopravě, pravomoci policistů a jiné. Realisté po několika urgencích odpověděli pouze formou omluvy, že pro tato témata ještě neexistuje jednotný stranický názor a proto nejsou schopni dodat plnohodnotné odpovědi:

„Omlouváme se za delší odmlku, byli jsme zahlceni dotazníky z volebních kalkulaček a dalších serverů, proto jsme také řešili stanoviska na některé otázky, které nejsou v našem programu. Tak je tomu také ve Vašem případě, na spoustu otázek nemáme jednotné stranické stanovisko.“

Závěr

Realisté se jeví jako strana neúplná a plná kontroverzí ještě před vstupem do vysoké politiky. To by ale nemuselo odradit voliče, kteří hledají takovou politickou reprezentaci, která slibuje konzervativní hodnoty, lásku k vlasti a podporu rodin.


Předvolební Manuál (2017) 1: Slovo úvodem
Předvolební Manuál (2017) 2: Piráti
Předvolební Manuál (2017) 3: Realisté
Předvolební Manuál (2017) 4: Referendum o Evropské Unii

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *