Proč je EET pro podnikatele problém

EET způsobilo v české politice a mezi voliči největší pozdvižení od dob Paroubkovy vlády, která zavedla bodový systém, který, jak se o několik let později ukázalo, situaci na silnicích nijak nezlepšil, jen postavení řidičů před arogancí a svévolí úředníků násobně zhoršil. Podobné rozčarování přijde i se zavedením EET – první reakce naplňují předpovědi ekonomů – stejně jako všechny regulace, kterými chce stát trestat podnikatele, se náklady na jejich implementaci promítnou do cenotvorby podniků a zaplatí je zákazník. Pojďme si ukázat, proč je EET pro podnikatele takový problém.

EET má za úkol evidovat každou transakci, kterou provede zákazník směrem k podnikateli. Informace, kterou tímto Ministerstvo Financí sleduje, není co bylo prodáno komu, ale kdo prodal a za kolik. Při odvádění daní potom lze pohledem do takové databáze lehce zkontrolovat, jestli tržby, které podnikatel přiznává, jsou v souladu s tržbami, které podnikatel vykázal do EET. Toto opatření má zamezit jednání, kdy podnikatel nepřizná příjem a nezapočítá jej do základu daně. Finanční Úřad nyní nemá informaci o tom, jestli daně, které podnikatel platí, jsou skutečně daně ze všech tržeb, které by měl podnikatel přiznat. FÚ sice může kontrolovat zákazníky, odběratele, dodavatele a oveřovat, že transakci, kterou vykazuje jedna strana, vykazuje i strana druhá, což také dělá, ale při prodeji koncovému zákazníkovi ve formě (například) jedné koblihy nemá stát dostatek prostředků k tomu, aby se ptal všech zákazníků v samoobsluze, jestli dostali účtenku a jestli podnikatel každý tento příjem přiznal. EET tuto kontrolu zefektivní, automatizuje a krácení daně má údajně zabránit a narovnat tak trh – tedy tak, aby ti, kteří platí daně poctivě nebyli znevýhodněni těmi, kteří daně neplatí. Tolik teorie.

kdo nebo co je ten podnikatel

Nejprve si pojďme ujasnit, kdo je vlastně ten podnikatel. Média nás ubezpečují, že Česká republika má jen dva druhy občanů – obyčejné lidi a kontroverzní podnikatele. Podnikatel je veřejností vnímán podobně, jako veksláci v době totality. Podivné existence stojící před Tuzexem, od kterých slušní lidé nakupovali bony za ještě podivnější ceny. Jejich činnost byla opředena mnoha legendami, protože ačkoliv prováděli své aktivity nelegálně, byli tam pořád. Noviny o nich psali jako o rozvracečích socialismu, politici jim spílali a policejní šéfové pravidelně prohlašovali, že si na ně konečně došlápnou. Lidé by je nejraději všechny pozavírali – ale samozřejmě až po tom, co si od nich koupili bony na rifle, které jinde, než v Tuzexu, koupit nešly. Tak nějak se přechází fakt, že kdyby ti slušní lidé od těch zlých veksláků nic nenakupovali, tak by tam ti zlí veksláci nebyli. Vnímání veřejnosti ke svobodnému podnikání se nezměnilo. Tenkrát se takovým lidem říkalo, mimo jiné, oportunisté. Bylo to režimem vnímáno jako protisocialistické, nesprávné a nesportovní, když někdo identifikoval poptávku a zajistil nabídku, do jejiž ceny promítnul fakt, že nabídka byla velmi omezená. Schopnost najít díru v trhu a zajistit nabídku tam, kde není, bylo režimem už od základní školy identifikováno, jako nežádoucí, asociální a trestné jednání. Když si projdete diskuzní sekci na Novinky.cz pod články, ve kterých se hovoří o podnikání, na tento pojem (oportunisté) tam narazíte. Veksláci byli podnikatelé – nakoupili bony od těch, kteří je nechtěli a prodávali je s přirážkou těm, kteří je chtěli. Dnes se takovým podnikům říká směnárny.

Podnikatel je člověk, který dokáže identifikovat poptávku tam, kde nabídka neexistuje, nebo není dostatečná. Dokáže nabídku zajistit, dokáže vymyslet obchodní model a tento zprovoznit tak, aby na jeho konci vygeneroval zisk.

co je předmětem sporu 

Odsuzovat schopnost podnikat je vlastnost, kterou v sobě Češi mají dodnes a je to právě ta část, kdy podnikatel generuje zisk tím, že prodává za víc, než koupil, co je tolika lidem trnem v oku. Sakrálním objektem tohoto sporu je cenotvorná část obchodního plánu každého podnikatele. Volič ANO při návštěvě restaurace pohlédne do talíře, spočítá, kolik by ho stál nákup surovin v Tesco a vyjde mu, že náklady na jeho oběd jsou asi 23 Kč. Započítá přiměřenou marži, tedy tolik, kolik mu připadá jako slušné a skončí na částce 35 Kč. To je asi o 50 až 100 Kč méně, než kolik bude za oběd platit. Zde se rodí nenávist k podnikateli, který prodává předražené obědy a doma určitě přehazuje peníze vidlema. Našemu voliči přijde jen a jen spravedlivé, že na takové vyžírky bude mít stát konečně pořádnou metlu a o neférově nabyté peníze je připraví ve formě spravedlivých daní. Toliko z pohledu přisluhovačů ANO a podporovatelů EET.

Podnikatel je ten, kdo cenotvorbu provádí. Do ceny oběda promítne náklady (cenu nemovitosti a daně, nebo pronájem, mzdy, administrativu, suroviny, výpalné státu (ano, to se opravdu počítá jako paušál) a další výdaje) a marži. Z marže se hradí například přistavení nové terasy, nákup lepšího vybavení kuchyně, reklama do rádia, zisk. A vyjde mu 89 Kč. Kdyby mohl, účtoval by si 589 Kč, ale díky konkurenci nemůže.

Z pohledu podnikatele není problém v implementaci další regulace, na kterou bude nutné vynaložit další prostředky a náklady. Každý podnikatel každého podniku už musel implementovat tolik regulací, že o tom dávno ztratil přehled a i nad EET by mávnul rukou. Každý podnikatel už dávno ví, že kontrola z finančáku (a kteréhokoliv jiného úřadu) nechodí kontrolovat, ale pokutovat. Každý kontrolor čehokoliv vám nepřímo potvrdí, že se nesmí vrátit bez peněz. Mezi kontrolními orgány a podnikateli je už po desetiletí praxe účastnit se tajné hry s nepsanými pravidly, kdy do podniku přijde kontrola jednoho z mnoha státních orgánů, podnikatel je usadí, napojí, nasytí, hezky si s nimi popovídá, kontrola mu udělí pokutu v řádech jednotek tisíců korun za něco, co se dá lehce rozporovat, opravit, nahradit, tak, aby s tím podnikatel neměl moc úsilí, nebylo to likvidační, a tak, aby kontrola mohla vykázat udělenou pokutu. Pokud kontrola shledá, že nemůže podniku udělit pokutu, protože by pro podnik byla likvidační, odejde, ale protokol o provedení úkonu vám nepředá. Podnikatel si o něj taky neřekne – moc dobře ví, že kdyby mu doklad úředník vydal, musel by mu dát pokutu. I proto se pokutám mezi podnikateli říká výpalné. Protože nic jiného to není. Z tohoto důvodu podnikatel nevidí žádnou morální obligaci takovému systému nefunkčních regulací a zbytečných předpisů platit a dobrovolně přiznávat jakékoliv další daně. Systém je tedy zcela nefunkční, prorostlý korupcí od nejnižších úrovní a svoji funkci neplní ani okrajově – vědí to podnikatelé a vědí to všichni úředníci, soudci, i poslanci. To, co je podnikatelům proti srsti a proti EET tak hlasitě vystupují není nic jiného – je to přesně tento status quo, kdy státní mafie tiše a s požehnáním nejvyšších představitelů vybírá od podnikatelů bezúčelné výpalné, všichni si lžou do vlastní kapsy a když přijde řada na veřejnost, která to má zarazit, projeví se tolik let pěstovaná a dodnes udržovaná nenávist proti oportunistům a lid se přidá na stranu mafie, která deklaruje „narovnání trhu“. Potíž s EET je ta, že je to další dílek do skládanky státního dozoru, který všechny považuje za zločince a trvá na tom, aby sami prokazovali svou nevinnu.

Jak úspěšně fungují a jak moc potřebujeme úřady, které dozorují hygienu, finance, životní prostředí, bezpečnost práce a další si můžete shlédnout v podstatě kterémkoliv díle pořadu Ano, šéfe, který vysílala Prima. Neplatiči mezd, šváby v kuchyni, shnilá masa, prošlé suroviny, toalety ve stavu, kdy personál raději zamknul dveře do koupelny, to je realita společnosti, kdy líná veřejnost svěřila moc do rukou státu, který jim slíbil, že to prostě zařídí.

Kromě prosté falše a lží okolo státní správy má EET ještě jeden aspekt, který představuje pro mnoho obchodních odvětví existenční riziko – EET z principu musí evidovat ke každé transakci (kromě dalších dat) také přesný čas a identifikátor podnikatele. Člověk s přístupem do takové databáze má nevídanou možnost sledovat a analyzovat, kdy má který podnikatel nejvyšší prodej. Může tedy zjistit, že podnik X má nejvyšší počet zákazníků od Pondělí do Pátku mezi obědem a večeří a konkurence přes ulici zase o víkendech. Úředník bude tato data využívat k porovnání příjmů v odvětví, v oblasti, mezi podniky a po prvním špatném měsíci se u podnikatele netrhnou dveře s úředníky, kteří budou požadovat vysvětlení a dělat hloubkové kontroly podniků, kterým se prostě krátkodobě nedaří a jsou pod průměrem, čímž je ještě více paralyzují. Úředník totiž z podstaty věci neví, co znamená podnikat a v očích úředníka je krátkodobě neúspěšný podnikatel automaticky zloděj, který určitě nepřiznává tržby a je potřeba ho náležitě opokutovat.

Mnohem horší situace nastane, až data z databáze uniknou. To se dříve, nebo později neodvratně stane. Buď rukou zkorumpovaného úředníka, který data vynese, nebo útočníka, který se do vládního systému dostane skrze nedostatečné zabezpečení. Únik takových dat bude mít pro mnoho podnikatelů nedozírné, ba dokonce likvidační následky. Představte si, že v konkurenčním prostředí se zmocní jeden nebo více hráčů informace, kdy má která konkurence nejvyšší prodeje a optimalizuje svůj obchodní model tak, aby konkurovali oponentům jen v době nejvyšších prodejů, ale po skončení tohoto časového úseku sbalili fidlátka a odjeli jinam, kde se zrovna příležitost k prodeji otevírá. Jako ideálního zákazníka pro taková data můžeme uvést třeba právě restaurace. Důvod, proč do konkurenční restaurace chodí více zákazníků, než do mé, nebo snaha zadupat konkurenci do země je to, co žene vývoj dopředu, co zvyšuje kvalitu služeb, přináší inovace, snižuje ceny a ve všech ohledech z toho benefituje především zákazník. Najednou se jednomu z konkurentů dostanou do ruky data, že restaurace přes ulici má nejvyšší příjmy v době obědů, kdy je průměrná útrata jednoho zákazníka 39 Kč, tedy polévky, kdežto další konkurent ob dvě ulice má nejvyšší příjmy v době večeří a průměrná útrata činí 199 Kč, tedy buď páry, nebo bohatá klientela. Držitel takové informace má nyní neuvěřitelnou konkurenční výhodu v pokřiveném trhu, která může znamenat potenciální katastrofu pro veškerou konkurenci v regionu. Méně restaurací = horší výběr, méně služeb, vyšší ceny, méně pracovních míst, pomalejší ekonomika. Méně vybraných daní, chcete-li. Takový únik dat není něco, nad čím lze mávnout rukou. Není to chřipka, která se musí 14 dní vydržet, jak říká jeden nejmenovaný bývalý ministr financí. Únik takových dat je událost, která se stane jednou a změní trh navždy. Je to extrémně citlivá informace, která je součástí obchodního tajemství každého úspěšného podnikatele. Je to, jako by vám profesionální houbař řekl, na která místa v lese chodí. Od té doby už na vždy tam ten houbař nikdy nic nenajde, protože tam budou chodit všichni. Houbař bude muset začít od začátku. Pro firmu by taková situace mohla znamenat neodvratitelný bankrot, protože se během několika hodin ocitne zpět na začátku a celou firmu včetně klientely bude nutné vybudovat od píky. Protože historicky je únik těchto dat nevyhnutelný a k úniku těchto dat dojde, je EET tikající bomba, jejíž výbuch bude pro trh katastrofa.

ZÁVĚR

Zvyšování cen v restauracích o 30 procent není promítnutí nákladů na EET. Je to protest podnikatelů, kteří po nikom nic nechtějí, nikomu nic neprovedli a nikomu nic nezakazují, ale všichni k nim chodí s nataženou rukou a nárokují si polovinu všeho, co podnikatel svojí pílí získal a vytvořil. I přes to, že jim tento podnikatel stále platí nesmyslné daně a poplatky, běhá mezi úřady aby měl nesmyslná razítka a povolení, je na něj pohlíženo jako na zločince, který by měl platit ještě víc a vzdávat se ještě větší části svých peněz a majetku. Je to on, kdo musí prokazovat svou nevinnu, pokaždé, když zákazníkovi předává účtenku. Víte, kdo další selhal v prokazování své nevinny? Milada Horáková. Podnikatelé, úředníci a celá politická reprezentace moc dobře ví, že „více peněz lidem“ a „stop zlodějům pěněz daňových poplatníků“ jsou jen prázdná propagandistická hesla, kterými neschopný stát chlácholí voliče, kteří si kdovíproč stále myslí, že stát se o ně postará a že peníze vybrané z daní jsou investovány pro blaho všech. Příznivci EET jsou ti lidé, kterým přijde normální, že ČR má třikrát dražší a desetkrát horší dálnice, než Německo. Jsou to ti lidé, kteří považují pokutu za drobné překročení rychlosti, ve výši průměrného týdenního výdělku za adekvátní trest. Jsou to ti lidé, kteří neznají ústavu vlastní země, neznají svá práva a dobrovolně se jich vzdávají, kdykoliv k nim promluví bohatý muž v kravatě, který jim slíbí koblihu zdarma, když budou zticha.

EET je pro podnikatele to, co je pro zaměstnance nadřízený, který stojí za ním a peskuje ho za pětiminutový pozdní příchod do práce, ne proto, že by se kvůli tomu něco nestihlo, ale proto, že může. Je to ten druh Orwellovské buzerace, kdy budou užiteční idioti jásat, že kdo nemá co skrývat, nemá se čeho bát. Budou to právě oni, kdo bude rozčarován, až jim bude sociálka podle norského vzoru (který se Marksová snaží zavést) chodit kontrolovat domácnost a čistotu do jejich vlastního domu každý týden a budit je v šest hodin ráno se slovy: „Kdo nemá co skrývat, nemá se čeho bát.“ Až ti budou protestovat, že to je buzerace, nebude už nikdo, kdo by se za ně postavil.

EET je zbraní v rukou komunistů v boji proti oportunistům. Jestli vám takové chování přijde morální, to už je na každém čtenáři.

Odborníci na ekonomiku z Novinky.cz dali EET zelenou
Odborníci na ekonomiku z Novinky.cz dali EET zelenou. Podle Eduarda Zemana z Fryštáku jsou podnikatelé paraziti.

22 komentářů u „Proč je EET pro podnikatele problém“

 1. Hmm, takže v závěru říkáte, že 30% zdražení v některých restauracích je braní zákazníka za rukojmí. Nejedná se tedy o projev reálného poklesu zisku v důsledku nutnosti veškeré tržby evidovat. Dokonce se nejedná ani o vyčůrané zdražení jen proto, že zdražují i ostatní. A víte co, když je to tedy takhle, to já si rád těch 30 % připlatím. Za EET buzeraci určitě můžu já, tak je to přece spravedlivé. Anebo vlastně ne?
  Doposud jsem byl na straně restauratérů. Koneckonců na mě povinnost evidence tržeb taky v pozdější fázi dopadne. Ale pokud jsou mezi námi takoví, co zdražují jen z dětského trucu, tak jim přeji alespoň jednu úřední kontrolu denně až do finanční smrti.

  1. Dobrý den. Řekla bych, že v tomto bodě si to autor trochu pribarvil. Náklady na zakoupení kas a provoz jsou poměrně vysoké, proto restaurace jsou nuceny zvýšit ceny. Bohužel tyto náklady ani nejsou jednorázové. Uz jen měsíční castka za připojení k internetu a údržba kasy je pro mnohé restauratery vysoká. Do toho tento system vyžaduje více úřednické práce pro majitele, nebo některého ze zaměstnanců, který díky tomu nemůže obsatarat jiné potřebné věci okolo restaurace a musí proto najmout/ připlatit další sílu..

  2. Pán má pravdu, adekvátní je zdražit o 1% a držet hubu, mohou být rádi, že smí podnikat. Omg.

   Nevím jak on, ale o rukojmích tady nic nečtu. Má pravdu, nejedná se vždy o kompenzaci reálného poklesu zisku. A jako bych slyšel: restauratéři nemají právo protestovat. Zaměstanci ano. Lékaři ano. Železničáři ano. Ale restauratéři ne. Politici ať si schválí vyšší platy, je mi to jedno. Soudci také. Přidat všem státním zaměstnancům je ok. Ale restauratéři? Co si to vůbec dovolují? Že by chtěli více peněz? Ne, nevyřeším to tak, že k nim nebudu chodit. Státe, ubij je kontrolami, dokud jim zbyde jediná koruna v kapse. Hajzlové jsou to.

   Řekl bych, že je to přesně to, na co tento článek reaguje.

  3. Může za to ta většina, která váženého pana Babiše zvolila. A s většinou to vždy odnese i menšina. Mě se naštěstí EET netýká, všechny faktury si nechávám proplácet na účet, ale i tak mě to dost štve. A věřím, že kdyby se mě to dotklo přímo, tak mě to štve ještě více.

   On to není jen dětský truc, lidi si za to můžou sami. A někdo to odnést musí. Tajně (a nejspíše marně) doufám, že až si lidi uvědomí, že se zdražilo kvůli EET, třeba přestanou podporovat takové hajzlíky, jako je Babiš. A třeba přestanou žít v tom, že každý drobný podnikatel přehazuje peníze vidlema.

    1. Kromě pana Babiše, který se chystá (pokud vyhraje volby) v roce 2018 zrušit 15% daň z dividend a nezaplatit na daních něco přes 4,5 miliardy z příjmu Agrofetu.

   1. Znám jednoho podnikatele který přehazuje peníze vidlema je to pan Babiš. A ceny má velice lidové na ČAPIM H. mužou tam jeho fandové zajet čaj 70,- pivo 80.- polévka 70,- 90,- kuřecí prsa 480,- postaveno za dotace které mají pomoc lidem.

  4. Tak vy jste presne ten tipicky zavistivy koblihozrout, o kterem se tu pise.
   Podnikatel si tvori ceny sam a vam je do toho uplne houby, jestli to je kvuli EET nebo protože ho zena podvadi a chce to dat vsem sezrat anebo proste z trucu.
   Zrovna vy byste mel byt oznaceny cedulkou a platit za obed min.300kila, dokud se vam nedojde, jaky jste idiot.

 2. Krásně popsaná problematika. Nenávist a závistivost ostatních komentujicích je podezřelá a myslím, že neautentická.

 3. Plně souhlasím s vaším napsaným článkem, taky podnikám a tenhle projekt se mě bude již brzy týkat. Nejsem naštvaný kvůli systému Eet ale kvůli tomu tě si připadám jako zloděj. Před šestnácti lety jsem na základě nesmyslného udání měl svět daňové kontroly za sebou, první dopadla vcelku ok a za tři měsíce se objevily dvě závistivé důry z FÚ a najednou mi našly na následující rok, kdy se mi fakt nedařilo, že mi chybí v tržbách nějak moc peněz, a tak si to vypočítaly samý. Rozdíl milion. Ne v tržbách ale v odvodu daní Bránil jsem se, až došlo k licitaci. Jejich návštěva na základu pomsty zaměstnance mě srazila na kolena a věřte, do dnes se z tohoto i díky krizi a kolísání ekonomiky se z toho nemohu vzpamatovat. A co dnes, web stránky k EET existují ještě i udavačské. To naštěstí vrátili do doby komunismu, kdy na sebe lidi bonzovali i to že má soused dvě prasata a chudák bonzák jen jedno. Lituji mé unáhlené volby ANO už nikdy takovou chybu neudělám a českého Berlusconiho už nikdy v politice nechci. No co , koupím kasu a program, zkusím zúčtování do cen v obchodě a buď to půjde nebo půjdu prodávat párky v rohlíku přes ulici. Tam zatím EET být nemusí.

 4. Napíše nějaký článek konečně i někdo, kdo se nebojí přiznat, jak to je?

  Jaká je první otázka při zavádění EET do restaurace? „Jak to mám zadat, abych to ošulil?“ To mluví za všechno.

  Pro normální, zavedenou restauraci na maloměstě platí, že už wifi dávno má, protože to její zákazníci chtějí, a má i restarurační SW, pro který upgrade podpory pro EET se pohybje jednorázově v řádu tisíců, měsíčně v řádu stovek. Pokud neplatila lidi načerno nemá žádný problém, kdo umí počítat, snadno dojde k datu, kdy se snížené DPH začne vyplácet a restaurace začne naopak více vydělávat.
  Pro zahulenou hospodu na dědině, kde není nic a chodí tam slimpat 1 pivo za 3 hoďky 5 štamgastů denně, to je likvidační. Což nemusí být nutně špatně. Je mnoho lidí, co můžou přijít s lepším podnikatelským plánem a pak třeba i zbylých 90% obyvatel vesnice se nebude bát stavit se do restaurace s dětmi na na malé pivo a limonádu.

  Pro ostatní platí něco mezi. s tím, že za kasu se SW nezapltí 5 ale např 15. Hold se jim to bude vracet déle.

  Ti kdo zdražujou jsou přesně ti, kteří
  a) musí protože to ojebávali,
  b) ti kdo nemusí, ale protože to nadále nebudou moci ojebávat jsou naštvaní,
  c) vychcánci využívající situace.

  Normální člověk je brán jako rukojmí a ještě jim tleská.
  A samozřejmě, že protestovat můžou všichni.
  Ale už jste viděli aerolinku, která by na protest proti nízkým mzdám zvýšila ceny letenek? Proč na protest nepřeruší činnost jako dopravci, lékaři, popeláři a všichni ostatní…

  Občas to chce víc MYSLET, než jen tupě poslouchat co kdejaký manipulátor hezky napíše.

  1. „Což nemusí být nutně špatně.“ – to mluví za vše. Já takovou hospodu nepotřebuju, tak bysme je měli zakázat, protože když já ji nepotřebuju, tak by ji nikdo neměl potřebovat. K vaším ničím nepodloženým a zcestným konstatnováním o zlodějích se vyjadřovat nebudeme. Jste komunista.

 5. Kdy by se po revoluci napsali jednoduché a srozumitelné daňové zákony nemusíme dnes řešit EET,ale v situaci kdy kontrolor z finančního úřadu potřebuje 30 školení ročně, aby se v tom trochu vyznal je v perdeli.

 6. Je divné že EET schvalují z 99% lidi co prožijí celý život za kasou Penny marketu , nebo u výrobního pásu . Přesně ti kteří nikdy v životě nic nedokážou . Takže když se o to někdo snaží tak mají radost když je něco sráží aby na tom byli stejně nebo lépe hůř než jsou oni .

  Článek je perfektní .. z valné většiny přesně vystihuje situaci . A mimochodem , víte o tom že za chybu na kase nebo to účtenka neodešla nemůže majitel nýbrž ten co tu kasu obsluhuje ? Číšník , pokladní .. tudíš pokuty jdou na ně ….

  Ono občas „mě chcípla koza at sousedovi chcípne taky “ se občas nevyplatí ..

 7. Až na jednu věc se dá říct, že je to velmi výstižné. Ta maličkost teda aspoň v mém případě se jednala kontrol FÚ. Za posledních 15 let jsem měl 3 kontroly z FÚ vždy 3 roky pozpátku a že by to teda byla idylka o krmení, napojení a nějaké pokutě. Tak to teda ani náhodou. Přesně naopak, kontrola všeho, párování dokladů, vysvětlování sebemenší maličkosti. Kontrola trvala i několik měsíců. S jedním souhlasím. Jakákoliv kontrola znamená automatické pokuty. Ač jsem se vždycky snažil a snažím vždycky se něco najde za co Vás osolí, takové je to v praxi. Teď zase EET s tím co mi vadí nejvíc a to je Babišův bonzweb, kde se dá krásně udávat a taky si tímto způsobem vyřizovat své účty. Je to pro mne opravdu děsivé jak se naše společnost definitivně rozdělila a co je na tom nejkomičtější. S touto rétorikou o spálené zemí a zlodějských živnostnících přišel Zeman a vyhrál s tím v 98 volby, Gross, Špidla, Paroubek a teď Sobotka v tom jenom pokračovali, výkřiky Ratha nebo parazitobijce Mládka si pamatujeme všichni. Teď přišel Babiš, převzal jejich rétoriku a ještě ji vylepšil a to tak, aby to smetlo i ČSSD, která s tím začala. Prostě úžasné.

  1. Záleží, v jakém podnikáte oboru. Kontrola z FÚ, přiznávám, není žádný med. Známý prodává pneu a uprostřed sezóny mu tam přišly tři kusy hovězího z FÚ a nechaly ho vytisknout 21.000 faktur na papír.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *