Boj o svobodu internetu

Zdroj:
https://technet.idnes.cz/net-neutrality-fcc-sitova-neutralita-dwv-/sw_internet.aspx?c=A171211_155232_sw_internet_pka

Záloha:
https://web.archive.org/save/https://technet.idnes.cz/net-neutrality-fcc-sitova-neutralita-dwv-/sw_internet.aspx?c=A171211_155232_sw_internet_pka

Fakta:
V USA probíhá jednání FCC (federální komise pro komunikaci, obdoba českého telekomunikačního úřadu), která plánuje umožnit poskytovatelům internetového připojení agregovat rychlost jednotlivých webových stránek a služeb zákazníků podle jejich preferencí, ceny zvolených tarifů a podobně. Znamenalo by to například, že YouTube by uživatelům fungoval uspokojivě a dostatečně rychle až po zaplacení dodatečných poplatků. Tomu bylo doposud bráněno regulačním opatřením, které takové jednání poskytovatele kriminalizovalo. Početná uživatelská základna organizuje protesty a sepisuje petice ve snaze zvrátit rozhodnutí úřadu a zajistit, aby z moci úřední nemohli poskytovatelé internetu takovou obchodní strategii používat.

Názor:
Nazývat státní regulaci soukromého podnikání svobodou je příklad dnes populární žurnalistiky a k pochopení problému není potřeba rozsáhlých rešerší.  Stát dal svými regulacemi vzniknout několika málo největším poskytovatelům připojení, kteří jediní si mohou dovolit regulace plnit a tím zajistil, že na trh se nikdy nedostane žádná konkurence, která by dokázala nabídnout zajímavější služby. Cenová politika poskytovatele internetu, která zpoplatňuje rychlost internetu v závislosti na využívaných službách je v nejlepším případě nevyžádaná, nebo dokonce nežádoucí. Poskytovatel internetového připojení k takovému kroku přistoupí prostě proto, že může – nemá konkurenci. Za tento stav tedy není na místě děkovat odpornému kapitalismu, nýbrž odporné totalitě vydržované státem. Veřejnost se tak dočkala přesně toho, co sama chtěla. V současné situaci je tak státní regulace skutečně jediným řešením, jak svobodného internetu dosáhnout, protože stát je zároveň tím, kdo vybudování svobodného internetu brání.