Rozšířená konfiskace majetku

Zdroj:
https://www.novinky.cz/domaci/424945-nova-zbran-k-zabavovani-majetku-justice-nebude-muset-nic-prokazovat.html

Záloha:
https://web.archive.org/web/20161231011706/https://www.novinky.cz/domaci/424945-nova-zbran-k-zabavovani-majetku-justice-nebude-muset-nic-prokazovat.html

Fakta:
Stát se rozhodl konfiskovat majetek, o kterém se vyšetřovatel domnívá, že pochází z trestné činnosti. Nemusí k tomu mít důkaz, původ nemusí soudu prokazovat a majetek ani nemusí být ve vlastnictví pachatele. Rozšířenou konfiskaci lze aplikovat v případě, že pachatel již byl za trestnou činnost odsouzen. O novele se jedná od března a momentálně se čeká na schválení senátem. K této regulaci jsme povinováni z rozhodnutí EU v roce 2014.

Názor:
Za pozornost rozhodně stojí vyjádření mluvčího Nejvyššího státního zastupitelství, Petra Malého:

„Problematika vyhledávání, zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti je jednou z hlavních priorit Nejvyššího státního zastupitelství. Samozřejmě úspěšné odčerpání majetku a výnosů z trestné činnosti je klíčovou, neřkuli nejdůležitější fází celého procesu.“

Ač s původním záměrem nejde nesouhlasit, provedení záměru v podání státu je opět typické pro normalizační komunistický režim:

  • Státní zastupitelství tedy nepovažuje za prioritu nalézt a odsoudit skutečného pachatele, ale především dostat se k nějakým penězům, nebo cennostem. Z našeho pohledu se jedná o nástroj, který podlamuje nezaujatost státních orgánů při dokazování viny v soudním procesu. To může vést k odsouzení nevinných jen proto, aby jim mohl být následně zabaven majetek.
  • V parlamentním tisku EU odkazovaném výše se říká, že pouze u 1% případů se podaří zabavit nelegálně nabytý majetek. Zdroj této informace není přiložen. I kdyby to byla pravda, jedná se o nesmysl. Pokud u majetku odsouzeného nebyl prokázán původ z trestné činnosti, pak jej nelze považovat za majetek pocházející z trestné činnosti a vydávat ho za 99 procent případů. Jinými slovy, v tiskovém prohlášení se říká, že „majetek z trestné činnosti prokazatelně nepochází, ale my tak nějak předpokládáme, že ano, a tak ho chceme zabavit i bez důkazů a i v případě, že jej vlastní někdo jiný, kdo jej v dobré víře koupil.“
  • I kdybychom druhý bod ignorovali, pak si nelze nevšimnout další zajímavosti: Pokud je podle slov mluvčího Petra Malého vyhledávání, zajišťování a odčerpávání výnosů z trestné činnosti jednou z hlavních priorit, pak úspěšnost 1% svědčí o naprostě nekompetentnosti celého úřadu k plnění svých povinností a úřad by měl okamžitě ukončit činnost, nebo zcela obměnit svůj neschopný personál.

V tomto případě tedy znovu dochází k obracení důkazního břemena z žalujícího na žalovaného. Žalovaným v tomto případě není nevinný občan, ale občan pravomocně odsouzený, který musí prokázat, že majetek, který mu byl zajištěn/zkonfiskován na základě trestné činnosti, ze které byl usvědčen, nepochází z trestné činnosti, jinak mu tento nebude navrácen.