Povinná vojna. Svobodně.

Zdroj:
http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/nemci-se-chystaji-obnovit-brannou-povinnost-aby-byli-pripraveni-v-pripade-krize–1643590

Záloha:
http://web.archive.org/web/20160823183535/http://www.rozhlas.cz/zpravy/evropa/_zprava/nemci-se-chystaji-obnovit-brannou-povinnost-aby-byli-pripraveni-v-pripade-krize–1643590

Fakta:
Němci chtějí zavést omezenou verzi povinné vojenské služby. Týkalo by se to civilního obyvatelstva, které by bylo povinně odvedeno v případě potřeby, kdyby vláda rozhodla, že je nutné posílit ochranu území.

Názor:
Němci pomocí sociálních programů a neziskovek vychovali generaci, která nemá vůbec žádný vztah k těm hodnotám, o kterých jim vláda a systém tloukl do hlavy jen samá ošklivá slovíčka. Společnost sklízí, co zasela, nelíbí se jí to a své totalitní počínání chce operavit ještě větší totalitou. A světe, div se – nebude to fungovat. Na světlo vychází staré pořádky – nikoliv malá část veřejnosti chce stále regulovat životy jiných a diktovat lidem, co by měli dělat se svými životy. Kam by měli chodit, jak dlouho by tam měli být, kdo by na ně měl řvát a jak se mají plazit bahnem. Vojna nikdy nikomu nic nedala. Zmrd zůstal zmrdem, dobrák to v lepším případě protrpěl, v horším případě se zastřelil a populace je plná těch, kteří v životě nic nedokázali a tak vzpomínají na zlaté časy na vojně, kdy byli stejná hovna jako dnes, akorát mohli na ostatní řvát a buzerovat je. A to jim chybí.