Směrnice PSD2 z EU

Zdroj:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2366

Záloha:
https://web.archive.org/web/20190912084201/https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2366

Fakta:
Směrnice PSD2, celým názvem: „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2366 ze dne 25. listopadu 2015 o platebních službách na vnitřním trhu“ slouží k tomu, aby režim dokázal propojit skutečné uživatele bankovních účtů s těmito bankovními účty. V rámci této směrnice musejí finanční ústavy přijmout taková opatření, aby šlo dostatečně prokázat, kdo se do bankovního účtu přihlásil a s účtem manipuloval.

Názor:
Tato směrnice mění podmínky o platebním styku v rámci EU a významným způsobem mění, jak můžete nakládat se svými penězi v bance (například že přihlašovat do banky se odteď budete muset SMSkou, aby se dalo systémově zjistit, kdo přesně se do banky přihašoval). Tato směrnice má celkem 93 stran v české verzi a obsahuje texty jako třeba „Evropský ochránce údajů byl konzultován v souladu s čl. 28 odst. 2 nařízení (ES) č. 45/2001 a dne 5. prosince 2013 vydal stanovisko (27).“ čili tyto dokumenty nelze odpovědně studovat, aniž by čtenář znal obsah dalších zhruba 4000 stran materiálů, které jsou v tomto dokumentu odkázány.

Banky nyní rozesílají emaily, že budou zavádět dvoufaktorové ověření přístupu do banky a že to je kvůli bezpečnosti. Není. Je to kvůli regulaci PSD2, která existuje proto, aby režim propojil vlastníky telefonních čísel s vlastníky bankovních účtů a tím zjistil, kteří reální lidé pracují s kterými účty. Na co potřebuje systém takovou informaci vědět a proč je nutné k tomuhle povinnovat stovky milionů lidí, samozřejmě nikde napsáno není.

Je to naprosto zbytečná regulace, která lidem nic pozitivního nepřináší, ale desítky tisíc lidí na ní „pracují“ za veřejné peníze už mnoho let. Jenom sestrojit tuto regulaci stálo daňového poplatníka miliardy korun a implementace do systému všech finančních institucí bude stát další spousty miliard, které zaplatíme rovněž my všichni a to jenom proto, že to v EU někdo nařídil.